Bilinçaltı Terapiden Herkes Fayda Görür Mü?

Söylenilenleri anlayabilen ve kendini ifade edebilen herkes
bilinçaltı terapiden fayda görür.

Bilinçaltı terapiden göreceğiniz faydayı hızlandıracak faktörler;

– Terapiste doğruları söylemek, yalan söylememek, bir şeyleri gizlememek
Terapist danışandan aldığı bilgilere göre hareket eder, danışan için
küçük veya önemsiz olan bir şey terapi için çok önemli olabilir.
– Terapisti doğru bilgilendirmek; Az veya çok olumlu değişiklikleri görmezden
gelmeyerek paylaşmak, seanslarda çalışılan konuda doğru yol almayı sağlar.
– Terapide söylenen komutlara uymak
– Seanslarda yapılan bilinçaltı değişimin kalıcı olması için;
verilen basit ödevlerin en az %80 ini yapmak
– Terapiye fiziksel olarak hazır gelmek (uykusuz, sarhoş, aç, yorgun vs değil)
– Konsantre olarak duyguya girmek
– Seanslara uzun aralar vermeden düzenli gelmek
– Sorunu kabul ederek iyileşmeyi istemek
– Bilinçaltı terapi yöntemlerine ve terapiste güvenmek
– Seanslarda kurtulmak istenen ana soruna ve nedenlerine odaklanmak

Yukarıdaki maddelere uymak azaldıkça terapi süresi uzayabilir.

 

Bilinçaltı Terapiden Fayda Görmek İçin

Uyulması Gereken İlkeler

1. Doğruları Söylemek ve Açık Olmak:

 • Terapi sürecinde, kendinizi ifade etmek ve doğru duygularınızı paylaşmak önemlidir. Terapistinizle samimi ve açık bir iletişim kurmak, terapi sürecinden daha fazla fayda sağlamanıza yardımcı olur.

2. Terapisti Doğru Bilgilendirmek:

 • Terapistinizin size yardımcı olabilmesi için, terapi sürecinde ele alınan konular hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermek önemlidir. Terapistinizin size rehberlik edebilmesi için, doğru ve açık bir iletişim kurmak önemlidir.

3. Terapide Verilen Komutlara Uymak:

 • Terapistinizin size verdiği ödevleri ve yönergeleri dikkatlice uygulamak, terapi sürecinde ilerlemenizi hızlandırır. Terapistinizin yönlendirmelerine uyum göstermek, terapi sürecinden daha etkin sonuçlar almanıza yardımcı olur.

4. Düzenli ve İstikrarlı Katılım:

 • Terapi sürecine düzenli ve istikrarlı bir şekilde katılmak, terapi sürecinden maksimum fayda sağlamanıza yardımcı olur. Uzun aralar vermeden düzenli olarak seanslara devam etmek, terapi sürecinin etkinliğini artırır.

5. Sorunu Kabul Ederek İyileşmeyi İstemek:

 • Terapi sürecinden fayda sağlamak için, sorunlarınızı kabul etmek ve iyileşmeyi istemek önemlidir. Kendinizi terapi sürecine açmak ve değişime hazır olmak, terapiden daha etkin sonuçlar almanızı sağlar.

6. Bilinçaltı Terapi Yöntemlerine Güvenmek:

 • Terapi sürecinde kullanılan bilinçaltı terapi yöntemlerine güvenmek, terapi sürecinin etkinliğini artırır. Terapistinizin yönlendirmelerine güvenmek ve açık bir zihinle terapiye katılmak önemlidir.

7. Terapide Konsantre Olmak:

 • Terapi seanslarına konsantre olarak katılmak, terapi sürecinden daha fazla fayda sağlamanıza yardımcı olur. Zihninizi seanslara odaklayarak, terapi sürecinde daha etkin sonuçlar elde edebilirsiniz.

8. Seanslarda Ana Soruna Odaklanmak:

 • Terapi seanslarında ana soruna odaklanmak, terapi sürecinin etkinliğini artırır. Terapistinizle birlikte ana sorunu belirleyerek, bu sorunu ele almak ve çözüm yolları üzerinde çalışmak önemlidir.

“Seanslarda Ana Soruna Odaklanmak”

terapi sürecinde danışanın belirlediği temel soruna yoğunlaşmayı ve bu sorunu çözmeye odaklanmayı ifade eder. Bu konsept, terapi sürecinde etkili ilerleme kaydetmek ve belirlenen hedeflere ulaşmak için önemlidir. Aşağıda, bu konseptin nasıl gerçekleştirilebileceği hakkında ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır:

 1. Sorunu Tanımlamak ve Belirlemek:
  • Danışanla yapılan ilk görüşmelerde, terapist ve danışan birlikte temel sorunu tanımlar ve belirler. Danışanın yaşadığı zorlukların ve sıkıntıların kökeni ve temeli üzerinde odaklanılır.
 2. Sorunun Kökenlerini İncelemek:
  • Terapist, danışanın yaşadığı sorunun kökenlerini ve nedenlerini araştırır. Bu, geçmiş deneyimler, ilişkiler ve yaşam koşulları üzerinde çalışmayı içerir. Sorunun ne zaman ve nasıl başladığı ve nasıl sürdüğü hakkında derinlemesine bir analiz yapılır.
 3. Öncelikli Hedefler Belirlemek:
  • Danışanla birlikte, temel sorunun çözümüne odaklanarak öncelikli hedefler belirlenir. Bu hedefler, terapi sürecinde ulaşılması gereken ilk adımları ve hedefleri temsil eder.
 4. Seanslarda Soruna Yoğunlaşmak:
  • Her terapi seansında, terapist ve danışan belirlenen ana soruna odaklanır. Bu, seansın başında belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmayı içerir. Danışanın yaşadığı duygular, düşünceler ve davranışlar üzerinde derinlemesine bir çalışma yapılır.
 5. Sorunun İçindeki Engelleri Tanımlamak:
  • Terapist, danışanın temel sorununu çözme yolunda karşılaştığı engelleri ve zorlukları tanımlar. Bu, sorunun çözümüne yönelik ilerlemeyi engelleyen faktörlerin anlaşılması ve ele alınması anlamına gelir.
 6. Çözüm Odaklı Yaklaşımı Benimsemek:
  • Terapist ve danışan, sorunun çözümüne odaklanarak çözüm odaklı bir yaklaşım benimser. Bu, sorunun üzerinde yoğunlaşmayı ve olumlu değişimler sağlamak için etkili stratejiler geliştirmeyi içerir.
 7. Gelişmeyi İzlemek ve Değerlendirmek:
  • Her seansın sonunda, terapist ve danışan birlikte ilerlemeyi izler ve değerlendirir. Temel sorunun çözümüne yönelik ilerlemenin takibi yapılır ve terapinin etkinliği değerlendirilir.

Bu adımların takibi ve terapinin sürekli olarak ana soruna odaklanması, danışanın belirlediği hedeflere ulaşmasına ve psikolojik iyileşme sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.

 

1. Doğruları Söylemek ve Açık Olmak:

 • Terapi sürecinde, kendinizi ifade etmek ve doğru duygularınızı paylaşmak önemlidir. Terapistinizle samimi bir ilişki kurarak, terapi sürecinden daha fazla fayda sağlamanıza yardımcı olur.

2. Terapisti Doğru Bilgilendirmek:

 • Terapistinizin size yardımcı olabilmesi için, terapi sürecinde ele alınan konular hakkında doğru bilgi vermek önemlidir. Terapistinizle açık bir iletişim kurarak, terapi sürecinden maksimum fayda sağlayabilirsiniz.

3. Terapide Verilen Komutlara Uymak:

 • Terapistinizin size verdiği ödevleri ve yönergeleri dikkatlice uygulamak, terapi sürecinde ilerlemenizi hızlandırır. Verilen komutlara uyum göstermek, terapi sürecinden daha etkin sonuçlar almanızı sağlar.

4. Düzenli ve İstikrarlı Katılım:

 • Terapi sürecine düzenli ve istikrarlı bir şekilde katılmak, terapi sürecinden maksimum fayda sağlamanıza yardımcı olur. Uzun aralar vermeden düzenli olarak seanslara devam etmek, terapi sürecinin etkinliğini artırır.

5. Sorunu Kabul Ederek İyileşmeyi İstemek:

 • Terapi sürecinden fayda sağlamak için, sorunlarınızı kabul etmek ve iyileşmeyi istemek önemlidir. Terapiye açık bir zihinle katılarak, terapi sürecinden daha etkin sonuçlar elde edebilirsiniz.

“Sorunu Kabul Ederek İyileşmeyi İstemek”, bireyin yaşadığı sorunları ve zorlukları kabul ederek, bu sorunlarla yüzleşme ve üzerinde çalışma isteğini ifade eder. Bu kavram, terapi sürecinde önemli bir adımdır ve psikolojik iyileşmenin temelini oluşturur. Aşağıda bu kavramın önemini ve anlamını daha ayrıntılı olarak açıklayan bir açıklama bulunmaktadır:

Sorunu Kabul Etmek:

 • Sorunu kabul etmek, yaşadığınız zorlukları ve problemleri inkar etmek yerine, açık bir şekilde tanımlamak ve kabullenmek anlamına gelir. Bu, bireyin kendisiyle ve yaşadığı duygularla dürüst bir şekilde yüzleşmesini gerektirir.
 • Sorunu kabul etmek, genellikle duygusal olarak zorlayıcı bir süreç olabilir çünkü kişi, yaşadığı sorunların ve zorlukların varlığını kabul etmek zorunda kalır. Ancak bu adım, daha sonraki iyileşme süreci için önemlidir.
 • Sorunlarınızı kabul etmek, kendinize ve terapi sürecine açık bir şekilde katılmak anlamına gelir. Bu, terapistinizle işbirliği yaparak, sorunlarınızın kökenini ve çözüm yollarını bulmak için bir adım atmaktır.

İyileşmeyi İstemek:

 • İyileşmeyi istemek, yaşadığınız sorunların üstesinden gelme ve daha iyi bir duruma gelme arzusunu ifade eder. Bu, bireyin kendi iyiliği ve refahı için aktif olarak çaba gösterme isteğini ifade eder.
 • İyileşmeyi istemek, pozitif bir değişim için içsel bir motivasyon ve kararlılık göstermek anlamına gelir. Bu, yaşam koşullarınızı iyileştirmeye ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye yönelik bir niyeti ifade eder.
 • İyileşmeyi istemek, terapi sürecine katılım ve terapistinizle işbirliği yapma niyetini de içerir. Bu, terapi sürecinden maksimum fayda sağlamak için gerekli olan bir tutumdur.

Sonuç olarak, “Sorunu Kabul Ederek İyileşmeyi İstemek”, yaşadığınız sorunları açık bir şekilde tanımlamak, kabullenmek ve bu sorunlarla başa çıkmak için içsel bir kararlılık göstermeyi ifade eder. Bu, psikolojik iyileşme ve kişisel gelişim için önemli bir adımdır ve terapi sürecindeki ilerlemenin anahtarı olabilir.

Medservice image
RANDEVU ALMAK İÇİN FORMU DOLDURUNUZ
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Randevu Almak İstediğiniz Seans Türünü İşaretleyin;
Randevunuz Nasıl Olsun Seçiniz?
Cinsiyetiniz
Randevu istediğiniz gün ve saat
Randevu istediğiniz alternatif gün ve saat
Randevu istediğiniz alternatif gün ve saat
Published by Pearl

Bilinçaltı terapist, psikolog, psikiyatrist, diyetisyen, doktor, eft, hipnoz, emdr, regresyon, nefes, türkçe terapi, online randevu, yüzyüze seans, Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Amerika, Avusturya

Yorum bırakın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yorum Ekle *

Name *

Email *

Website

Randevu Al

Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Randevu Almak İstediğiniz Seans Türünü İşaretleyin;
Randevunuz Nasıl Olsun Seçiniz?
Cinsiyetiniz
Randevu istediğiniz gün ve saat
Randevu istediğiniz alternatif gün ve saat
Randevu istediğiniz alternatif gün ve saat